Εθνικό Τυπογραφείο et

Home page
Εθνικό Τυπογραφείο
E-Mail
[email protected]
Address
 Καποδιστρίου 34, 10432 Αθήνα
Classification
ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
Parent Body
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description