Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης

Home page
Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης
E-Mail
[email protected]
Address
Classification
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Parent Body
Υπουργείο Εσωτερικών
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description