Οργανισμός Κτηματτολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.)

Home page
Οργανισμός Κτηματτολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.)
E-Mail
Address
Classification
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description