Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας "ΙΚΑΡΟΣ" (Ο.Σ.Μ.Α.Α. "ΙΚΑΡΟΣ")

Home page
Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας "ΙΚΑΡΟΣ" (Ο.Σ.Μ.Α.Α. "ΙΚΑΡΟΣ")
E-Mail
Address
Classification
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description