Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας uhc

Home page
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας
E-Mail
Address
Classification
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Parent Body
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description