Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα sdit