Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης (αρ. 8 του Ν. 3190/2003) (υπό την εποπτεία της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης) olath

Home page
Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης (αρ. 8 του Ν. 3190/2003) (υπό την εποπτεία της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης)
E-Mail
Address
Classification
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Parent Body
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description