Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά (αρ. 6 του Ν. 3190/2003) (υπό την εποπτεία της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής) olaap

Home page
Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά (αρ. 6 του Ν. 3190/2003) (υπό την εποπτεία της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής)
E-Mail
Address
Classification
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Parent Body
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description