Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.) okaa

Home page
Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.)
E-Mail
Address
Classification
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Parent Body
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description