Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. ΑΕ) oadyk

Home page
Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. ΑΕ)
E-Mail
Address
Classification
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Parent Body
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description