Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Διαπολιτιστικής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης στο Υπ. Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων minedu

Source:

JSON