Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.) kepe

Home page
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.)
E-Mail
Address
Classification
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Parent Body
Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description