Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Κ.Α.Θ. Α.Ε.) kath

Home page
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Κ.Α.Θ. Α.Ε.)
E-Mail
Address
Classification
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Parent Body
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description