Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ eydap

Home page
Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ
E-Mail
Address
Classification
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Parent Body
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description