Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων (Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων) eyath

Home page
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων (Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων)
E-Mail
Address
Classification
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Parent Body
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description