Υπηρεσίες Ναυτιλιακών Ακολούθων στις Πρεσβευτικές και Προξενικές Αρχές (26)

Home page
Υπηρεσίες Ναυτιλιακών Ακολούθων στις Πρεσβευτικές και Προξενικές Αρχές (26)
E-Mail
Address
Classification
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Parent Body
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description