Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων (Υ.ΔΙ.Σ.)

Home page
Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων (Υ.ΔΙ.Σ.)
E-Mail
Address
Classification
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description

Source:

JSON