Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)

Home page
Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)
E-Mail
Address
Classification
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Parent Body
Υπουργείο Οικονομικών
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description