Σώμα Επιθεωρητών Ασφάλειας Πτήσεων (στην Υ.Π.Α.)

Home page
Σώμα Επιθεωρητών Ασφάλειας Πτήσεων (στην Υ.Π.Α.)
E-Mail
Address
Classification
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Parent Body
Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description