Πλοηγικοί Σταθμοί (13)

Home page
Πλοηγικοί Σταθμοί (13)
E-Mail
Address
Classification
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Parent Body
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description