Περιφερειακοί Σταθμοί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Ρύπανσης (24)

Home page
Περιφερειακοί Σταθμοί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Ρύπανσης (24)
E-Mail
Address
Classification
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Parent Body
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description