Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (14) gnto

Home page
Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (14)
E-Mail
Address
Classification
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Parent Body
Υπηρεσίες Εξωτερικού (Γραφεία Τουρισμού 17 – Παραρτήματα 2)
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description