Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.)

Home page
Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.)
E-Mail
Address
Classification
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Parent Body
Υπουργείο Εσωτερικών
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description