Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.)

Home page
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.)
E-Mail
Address
Classification
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Parent Body
Υπουργείο Οικονομικών
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description