Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (Κ.Ε.Α.)

Home page
Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (Κ.Ε.Α.)
E-Mail
Address
Classification
Αυτοτελείς Δημόσιες Υπηρεσίες
Parent Body
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description