Κοινωφελή Ιδρύματα - Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου

Home page
Κοινωφελή Ιδρύματα - Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
E-Mail
Address
Classification
ΕΘΝΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
Parent Body
Υπουργείο Οικονομικών
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description