Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)

Home page
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)
E-Mail
Address
Classification
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Parent Body
Υπουργείο Εσωτερικών
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description