Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Home page
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)
E-Mail
Address
Classification
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Parent Body
Υπουργείο Εσωτερικών
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description