ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Home page
ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
E-Mail
Address
Δικ. Μέγαρο
Τ.Κ. 241 00
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Classification
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description