ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Home page
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
E-Mail
Address
26ης Οκτωβρίου 3 5
Τ.Κ. 540 12
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Classification
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description