Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων

Home page
Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων
E-Mail
Address
Classification
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Parent Body
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description