Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Ε. (ΕΛΒΟ Α.Ε.)

Home page
Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Ε. (ΕΛΒΟ Α.Ε.)
E-Mail
Address
Classification
AΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Parent Body
Υπουργείο Οικονομικών
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description