Ελεγκτικό Συνέδριο

Home page
Ελεγκτικό Συνέδριο
E-Mail
Address
ΤΣΟΧΑ 4 & ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ
Τ.Κ. 10168 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΑΘΗΝΑ
Classification
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description