Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)

Home page
Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)
E-Mail
Address
Classification
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Parent Body
Υπουργείο Οικονομικών
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description