Ειδικό Σώμα Ελεγκτών Συστημάτων και Προγραμμάτων Διασφάλισης Ποιότητας Δημοσίων Έργων ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Home page
Ειδικό Σώμα Ελεγκτών Συστημάτων και Προγραμμάτων Διασφάλισης Ποιότητας Δημοσίων Έργων ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
E-Mail
Address
Classification
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Parent Body
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description