Ειδική Γραμματεία Διεθνούς Ενεργειακής Πολιτικής

Home page
Ειδική Γραμματεία Διεθνούς Ενεργειακής Πολιτικής
E-Mail
Address
Classification
ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
Parent Body
Υπουργείο Περιββάλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description