ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Home page
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
E-Mail
Address
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ Τ.Κ 24 100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Classification
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description

Source:

JSON