Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού

Home page
Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού
E-Mail
Address
Classification
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Parent Body
Υπουργείο Οικονομικών
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description