Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας

Home page
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας
E-Mail
Address
Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκη, 54632, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Classification
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description

Source:

JSON