Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ

Home page
Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ
E-Mail
Address
Classification
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Parent Body
Υπουργείο Εσωτερικών
Jurisdiction
Greece (GR)
Tags
Description